Factuurverwerking van Palette naar Spend Cloud

Op 14 oktober 2022 hebben wij u geïnformeerd over de overstap per 1 januari 2023 naar het digitale factuurverwerkingssysteem.

 

Spend Cloud. De overgang is op 1 januari soepel verlopen. Per mei 2023 is de licentie van Palette definitief verlopen en daarmee ook de mogelijkheid om historische facturen (betreft facturen voor 2023) te kunnen raadplegen. In de afgelopen tijd heeft Concent nagenoeg alle facturen over 2022 vanuit Palette geconverteerd en geïmporteerd in AFAS. Dit proces wordt in de komende weken afgerond. Vervolgens vindt verdere conversie plaats van facturen over 2016 tot en met 2021 en wordt extra informatie toegevoegd voor het vergroten van de vindbaarheid van de facturen.

 

Deze archief-facturen zijn raadpleegbaar op het hoogste niveau van de werkgever. Deze facturen zijn raadpleegbaar in InSite onder menukeuze Financieel en vervolgens Facturen. Wanneer deze menukeuze op niveau van de werkgever (= hoogste niveau) niet zichtbaar is, neemt u dan contact op met uw contactpersoon op de financiële administratie.

Ouderschapsverlof

Het wettelijke recht op betaald ouderschapsverlof is negen weken, het cao-recht spreekt nu over 415 uur, dit is (iets) meer: geldt voor de totale 415 uur het hogere percentage van 75 procent?
Wanneer het betaald ouderschapsverlof wordt opgenomen in het eerste levensjaar van het kind, dan geldt voor het volledige recht op betaald ouderschapsverlof dat dit voor 75 procent wordt doorbetaald. Het niet opgenomen restant van de 415 uur kan voor de vierde verjaardag van het kind worden opgenomen tegen 55 procent van het salaris.

 

Kan het betaald verlof nog gespreid worden opgenomen?
Werkgever en werknemer maken afspraken over wanneer het verlof wordt opgenomen, dit mag gespreid worden over een langere periode. Bij het gespreid opnemen dient de werknemer er wel op te letten dat het betaald ouderschapsverlof binnen het eerste levensjaar van het kind een hoger doorbetalingspercentage kent dan na de eerste verjaardag van het kind.

 

Is het na 1 augustus mogelijk om (gedeeltelijk) doorbetaald ouderschapsverlof op te nemen als het betreffende kind ouder dan drie jaar is?
Nee, dit is niet meer mogelijk. Het recht op betaald ouderschapsverlof vervalt vanaf augustus op het moment dat het kind vier jaar wordt. Het is nog wel mogelijk onbetaald ouderschapsverlof op te nemen (voor zover dit nog niet is opgenomen) tot de achtste verjaardag van het kind. Een uitzondering hierop zijn werknemers die al een afspraak met hun werkgever hadden gemaakt, zie vraag 4 en CAO PO 2022-2023 artikel 8.19b.

 

Wat gebeurt er als medewerkers op dit moment al een afspraak hebben staan om betaald ouderschapsverlof op te nemen, maar het betreffende kind ouder is dan drie jaar?
Wanneer er al voor 14 juli 2022 een afspraak gemaakt is of al loopt, dan loopt deze afspraak door zoals afgesproken. Ook als dit verlof wordt opgenomen voor een kind ouder dan 4 jaar. Dit verlof dient uiterlijk schooljaar ‘23/’24 te worden afgerond. Dit overgangsrecht is niet opgenomen in het akkoord maar zal worden verwoord in de cao-tekst CAO artikel 8.19b. In situaties waarin de nieuwe regeling en het overgangsrecht leiden tot een eventueel onbillijke situatie, kan de werknemer altijd het gesprek aangaan met de werkgever om te komen tot andere afspraken.

 

Wat gebeurt er met een resterend recht van werknemers die voor 2 augustus al een deel van het betaald ouderschapsverlof hebben opgenomen en nog een deel van de uren niet hebben ingezet?
De resterende uren kunnen worden ingezet conform de afspraken zoals die vanaf 2 augustus gelden (voor zover over deze uren nog geen afspraken gemaakt zijn, als dit wel het geval is, dan geldt het antwoord bij vraag 4)

 

Bron: PO-Raad

AFAS update

Met deze update informeren we over een aantal aanpassingen die we gedaan hebben in AFAS.

 

LOONSTROOK

We hebben een aantal wijzigingen aangebracht op de loonstrook.

  • In verband met AVG hebben we het Burgerservicenummer van de loonstrook gehaald.
  • Het logo van de werkgever is toegevoegd (bij sommige werkgevers stond het logo er al wel) en wordt nu groter getoond.
  • Het saldo van de Bindingstoelage wordt nu getoond in het blok Reserveringen.

 

INSITE

We hebben een aantal wijzigingen aangebracht op InSite.

  • Het logo van de werkgever is toegevoegd (bij sommige werkgevers stond het logo er al wel).
  • Op de beoordeelpagina van een declaratie, wordt nu standaard een overzicht onderaan getoond van de eerder ingediende declaraties van de medewerker. Zo kan direct nagekeken worden of een declaratie eerder is ingediend. Met het inhouden van de [CTRL]-toets kan een declaratie in een tweede tabblad of scherm getoond worden.