Over ons

Bedrijfsprofiel

Concent ondersteunt schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.

 

Bedrijfscultuur
Op het kantoor in Zwolle werken 40 medewerkers met passie voor onderwijs. Door de omvang van de organisatie is er ruimte voor eigen inbreng en tekent de organisatie zich door korte lijnen. Er is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zowel zakelijk als privé. Een gezonde werk-privé balans staat dan ook centraal binnen Concent.

Openstaande vacatures:

Vacature Jurist

Verantwoordelijkheden en taken

Arbeidsrechtelijke zaken

 • Advisering over toepassing Onderwijs-cao’s (PO, VO en Kinderopvang).
 • Opstellen en toetsen van arbeidsovereenkomsten en detacheringsovereenkomsten.
 • Opstellen en toetsen van reglementen zoals verlof, ziekteverzuim, privacy, internet- en emailgebruik, seksuele intimidatie, etc.
 • Advisering over tijdelijke contracten, payrolling en uitzendconstructies.
 • Geven van voorlichting aan werkgevers en werknemers over arbeidsrechtelijke zaken.
 • Opleggen van ordemaatregelen en/of disciplinaire maatregelen, bijvoorbeeld: schorsing, plichtsverzuim of schriftelijke waarschuwing.
 • Adviseren van of optreden namens werkgevers inzake ontslag (wederzijds goedvinden, ontbinding via de Kantonrechter, ontslagvergunning bij het UWV).
 • Namens werkgevers optreden in procedures bij de Kantonrechter, het UWV, de Commissie van Beroep, bezwaarschriftencommissie.
 • Advisering over arbeidsongeschikte medewerkers en hun re-integratie.

Bestuursrechtelijke zaken

 • Bezwaar- en beroepszaken in geval van een negatieve beslissing van het Vervangingsfonds of het Participatiefonds.
 • Bezwaar- en beroepsprocedure als (ex)werknemer onterecht een socialezekerheidsuitkering toegekend heeft gekregen.
 • Bezwaar- en beroepsprocedures tegen DUO bij foutieve bekostigingsbeschikkingen.
 • Bezwaar- en beroepszaken premievaststelling Werkhervattingskas.

Reorganisaties en krimp

 • Opstellen van of adviseren over bestuursformatieplan.
 • Bepalen welke werknemers boventallig zijn (afspiegelingsbeginsel).
 • Overleg met de vakbonden.
 • Herplaatsing of ontslag.

Intern

 • Ondersteuning PSA op het gebied van arbeidsrechtelijke vragen en implementatie van wijzigingen in cao’s en regelgeving
 • Interne advisering en werkzaamheden over AVG

Optioneel

 • Rechtspersonen
  Begeleiden van bevoegde gezagen bij fusie, bestuursoverdracht, of anderszins wijziging van de juridische inrichting van de organisatie. Dit betreft o.a. het wijzigen van statuten en reglementen, geven van voorlichting aan de betrokken organen, zoals (G)MR, ALV, RvT, overleg met de notaris en andere betrokken adviseurs.
 • Medezeggenschap
  Advisering aan bestuurders en directeuren over rechten en plichten van de (G)MR.
  Geven van cursussen aan GMR-en, MR-en, directeuren en bestuurders.
  Schrijven van adviezen inzake de inrichting van de medezeggenschapsstructuur.
 • Leerlingzaken/klachten
  Advisering over toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen.
  Advisering m.b.t. klachten van ouders (in de breedste zin van het woord).
  Optreden namens het bevoegd gezag in procedures bij de daarvoor ingestelde commissies (bijvoorbeeld: Klachtencommissie, Geschillencommissie Passend Onderwijs).

Kwalificaties en vaardigheden
Als Jurist functioneer je zelfstandig. Je hebt een sterk analytisch vermogen, handelt vanuit een professionele houding, bent doortastend en initiatiefrijk. Je bent in staat complexe situaties terug te brengen tot overzichtelijke proporties. Jouw stijl van communiceren is begrijpelijk en duidelijk zowel mondeling als schriftelijk. Je bent in staat op te trekken met collega’s uit verschillende disciplines. Vanuit jouw rol is het belangrijk dat je een open en verbindende, klantgerichte proactieve houding hebt. Je volgt veranderende wet- en regelgeving op de voet en bent in staat om de vertaalslag te maken naar concrete adviezen zowel naar klanten als naar interne collega’s.

Procedure
Wij ontvangen jouw motivatiebrief samen met je C.V. graag zo spoedig mogelijk.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Eddie Bleijenburg via 038-4231040 of e.bleijenburg@concent.nl

 

Vacature Medewerker PSA

Over de functie
Concent is op zoek naar een proactieve Medewerker PSA . Na een gedegen inwerktraject word je zelf contactpersoon voor een aantal scholen. Deze scholen bedien je in samenwerking met een collega-assistent PSA. De assistent is verantwoordelijk voor het invoeren van de gegevens en jij bent de specialist en daarmee Het aanspreekpunt. Je bewaakt de planning, beantwoordt vragen en adviseert proactief over personeels- en salarisadministratie en daaraan gerelateerde doelstellingen en begrotingen. Dankzij jou heeft het schoolbestuur inzicht in de formatie van hun personeel. Als specialist weet je op den duur alles van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, rechtspositie en sociale verzekeringen. Je ondersteunt klanten bij het verwerken van personeelsgegevens in het systeem en hebt daarin ook contact met externe instanties. Past de rol van proactieve medewerker PSA bij jou en vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan de groei van de dienstverlening van Concent, dan horen wij graag van je!

Functie-eisen
 • Werkervaring op opleiding op HBO niveau
 • Afgeronde Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) of bereid om deze te behalen.
 • Relevante werkervaring als bijvoorbeeld salarisadministrateur is een pluspunt.

Competenties
 • Aandacht voor details
 • Klantgericht
 • Initiatiefrijk

Deze functie is voor jou extra interessant als je graag betrokken bent bij de verdere ontwikkeling van AFAS Profit! Binnen jouw functie bestaat namelijk de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van AFAS Profit door het ondersteunen van die medewerkers die zich bezighouden met de ontwikkeling van AFAS Profit. Om jou hier in te bekwamen biedt Concent jou trainingen aan op het gebied van AFAS Profit.

Concent biedt jouw goede secundaire arbeidsvoorwaarden en uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden. Voor deze functie zoeken wij iemand die minimaal 32 uur en bij voorkeur fulltime beschikbaar is. Verloning vindt plaats op basis van de CAO Primair Onderwijs.( Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP)). Inschaling op basis van ervaring. Herken jij jezelf in bovenstaand profiel, dan komen wij heel graag met jou in contact!

Procedure
Wij ontvangen jouw motivatiebrief samen met je C.V. graag zo spoedig mogelijk. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Eddie Bleijenburg via 038-4231040 of e.bleijenburg@concent.nlVacature Financieel Adviseur

Heb jij intresse? Stuur ons een bericht!