Over ons

Bedrijfsprofiel

Concent ondersteunt schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.

 

Bedrijfscultuur
Op het kantoor in Zwolle werken 40 medewerkers met passie voor onderwijs. Door de omvang van de organisatie is er ruimte voor eigen inbreng en tekent de organisatie zich door korte lijnen. Er is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zowel zakelijk als privé. Een gezonde werk-privé balans staat dan ook centraal binnen Concent.

Openstaande vacatures:

Vacature Jurist

Verantwoordelijkheden en taken

Arbeidsrechtelijke zaken

 • Advisering over toepassing Onderwijs-cao’s (PO, VO en Kinderopvang).
 • Opstellen en toetsen van arbeidsovereenkomsten en detacheringsovereenkomsten.
 • Opstellen en toetsen van reglementen zoals verlof, ziekteverzuim, privacy, internet- en emailgebruik, seksuele intimidatie, etc.
 • Advisering over tijdelijke contracten, payrolling en uitzendconstructies.
 • Geven van voorlichting aan werkgevers en werknemers over arbeidsrechtelijke zaken.
 • Opleggen van ordemaatregelen en/of disciplinaire maatregelen, bijvoorbeeld: schorsing, plichtsverzuim of schriftelijke waarschuwing.
 • Adviseren van of optreden namens werkgevers inzake ontslag (wederzijds goedvinden, ontbinding via de Kantonrechter, ontslagvergunning bij het UWV).
 • Namens werkgevers optreden in procedures bij de Kantonrechter, het UWV, de Commissie van Beroep, bezwaarschriftencommissie.
 • Advisering over arbeidsongeschikte medewerkers en hun re-integratie.

Bestuursrechtelijke zaken

 • Bezwaar- en beroepszaken in geval van een negatieve beslissing van het Vervangingsfonds of het Participatiefonds.
 • Bezwaar- en beroepsprocedure als (ex)werknemer onterecht een socialezekerheidsuitkering toegekend heeft gekregen.
 • Bezwaar- en beroepsprocedures tegen DUO bij foutieve bekostigingsbeschikkingen.
 • Bezwaar- en beroepszaken premievaststelling Werkhervattingskas.

Reorganisaties en krimp

 • Opstellen van of adviseren over bestuursformatieplan.
 • Bepalen welke werknemers boventallig zijn (afspiegelingsbeginsel).
 • Overleg met de vakbonden.
 • Herplaatsing of ontslag.

Intern

 • Ondersteuning PSA op het gebied van arbeidsrechtelijke vragen en implementatie van wijzigingen in cao’s en regelgeving
 • Interne advisering en werkzaamheden over AVG

Optioneel

 • Rechtspersonen
  Begeleiden van bevoegde gezagen bij fusie, bestuursoverdracht, of anderszins wijziging van de juridische inrichting van de organisatie. Dit betreft o.a. het wijzigen van statuten en reglementen, geven van voorlichting aan de betrokken organen, zoals (G)MR, ALV, RvT, overleg met de notaris en andere betrokken adviseurs.
 • Medezeggenschap
  Advisering aan bestuurders en directeuren over rechten en plichten van de (G)MR.
  Geven van cursussen aan GMR-en, MR-en, directeuren en bestuurders.
  Schrijven van adviezen inzake de inrichting van de medezeggenschapsstructuur.
 • Leerlingzaken/klachten
  Advisering over toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen.
  Advisering m.b.t. klachten van ouders (in de breedste zin van het woord).
  Optreden namens het bevoegd gezag in procedures bij de daarvoor ingestelde commissies (bijvoorbeeld: Klachtencommissie, Geschillencommissie Passend Onderwijs).

Kwalificaties en vaardigheden
Als Jurist functioneer je zelfstandig. Je hebt een sterk analytisch vermogen, handelt vanuit een professionele houding, bent doortastend en initiatiefrijk. Je bent in staat complexe situaties terug te brengen tot overzichtelijke proporties. Jouw stijl van communiceren is begrijpelijk en duidelijk zowel mondeling als schriftelijk. Je bent in staat op te trekken met collega’s uit verschillende disciplines. Vanuit jouw rol is het belangrijk dat je een open en verbindende, klantgerichte proactieve houding hebt. Je volgt veranderende wet- en regelgeving op de voet en bent in staat om de vertaalslag te maken naar concrete adviezen zowel naar klanten als naar interne collega’s.

Procedure
Wij ontvangen jouw motivatiebrief samen met je C.V. graag zo spoedig mogelijk.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Eddie Bleijenburg via 038-4231040 of e.bleijenburg@concent.nl

 

Vacature Assistent Financiële Administratie

Over de functie
Voor Concent zijn wij op zoek naar een gemotiveerde Assistent Financiële Administratie. Je gaat je bezighouden met het vastleggen van facturen in het systeem en het controleren en volledig maken van deze gegevens, importeren en verwerken van bankmutaties in administraties, loonboekingen volledig maken, vervaardigen en verzendklaar maken van facturen en debiteurenbewaking. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van algemene ondersteunende taken voor de financiële administratie. Voor deze functie is het een pré als je affiniteit hebt met IT, zodat je de IT- medewerker kunt ondersteunen als het gaat om klanten helpen met inloggen, inregelen autorisaties, inrichten werkplek etc.  Als Assistent Financiële administratie leg je verantwoording af aan de teamleider van de financiële administratie.

Functie eisen

•    Afgeronde MBO 4 opleiding, bijv. MEAO, MBA- administratief
•    Relevante werkervaring met financiële administraties is een pré
•    Affiniteit met het onderwijs

Competenties:
•    Sociaal
•    Zorgvuldig
•    Optimistisch

Inschaling o.b.v. ervaring. Concent kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor deze functie zoeken wij iemand voor minimaal 24 uur per week. Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan komen wij graag met jou in contact!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Margriet Brouwer (Teamleider Financieel Administratie) via 038-4231040 of m.brouwer@concent.nl.

Heb jij intresse? Stuur ons een bericht!