Diensten

Financiële administratie

financiële administratie

Concent verzorgt voor u werkzaamheden binnen het proces dat begint bij de opstelling van de begroting en eindigt bij de analyse van de jaarrekening. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om in de cyclus van planning en control optimaal gebruik te maken van sturingsmogelijkheden. Concent verzorgt voor u de opzetting en het beheer van een systeem van budgettering. De begeleiding van begroting tot en met jaarrekening is onderdeel van ons standaardpakket!

Begrotingsproces

In september stelt Concent voor u het begrotingsmodel op. Concent bespreekt de begroting met u. Nadat u de begroting heeft vastgesteld, leest Concent de begroting in het financiële systeem in. Voor het begrotingsproces heeft u een financieel adviseur ter beschikking voor 3 uur per school tenzij anders is overeengekomen.

Betalingsverkeer

Voor het betalingsverkeer maakt Concent gebruik van Spend Cloud gekoppeld met AFAS Profit. Budgethouders kunnen facturen desgewenst ongecodeerd zonder geleideformulier toesturen aan Concent. Concent digitaliseert de factuur waarna de budgethouder de facturen online kan autoriseren.

Managementrapportages

Drie maal per exploitatiejaar stelt Concent een uitgebreide managementrapportage samen. De drie standaardperiodes voor het opstellen van de managementrapportages zijn: januari t/m mei (voorjaarsrapportage), januari t/m september (najaarrapportage) en januari t/m december (bij de jaarrekening). Deze rapportage gaat in op zowel de personele en de materiële exploitatie. Deze rapportage wordt op centraal niveau besproken. In de managementrapportage is een analyse opgenomen van de ontwikkeling van het resultaat van uw organisatie. Concent bespreekt en analyseert de managementrapportages met u.

Jaarrekening

Concent stelt de jaarrekening op, controleert de jaarrekening en rapporteert de jaarrekening, voorzien van een controleverklaring, aan u en aan het ministerie. Concent stelt de jaarrekening op volgens de voorwaarden die het Ministerie (‘OCW-Richtlijn Jaarverslaggeving’) en de accountant (IAS- standaarden) daaraan stellen. Bij de opstelling van de jaarrekening is nauw contact tussen u en Concent. Concent levert de jaarrekening met een management-rapportage. Concent analyseert de jaarrekening en bespreekt deze met u.

Archivering

Concent archiveert de financiële documenten conform de wettelijke termijnen. Na deze wettelijke termijnen overhandigt Concent de betreffende documenten aan u.

Website Concent

Via het online informatiesysteem van Concent, heeft u via uw eigen persoonlijke pagina zicht op de ontwikkeling van uw administratie. Via een centraal dashboard met meters van binnen het onderwijs bekende KPI’s en grafieken met daarin het verloop van balans, exploitatie en budgetten, kunt u eenvoudig doorklikken tot op detailniveau van grootboekmutaties en de feitelijke gedigitaliseerde factuur.
Dit informatiesysteem wordt dagelijks up-to-date gemaakt.

Meer informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Bleijenburg, directeur Concent. Ga naar contact.