Nieuws

Vernieuwing Participatiefonds uitgesteld

In februari 2020 is het wetsvoorstel dat o.a. de vernieuwing van het Participatiefonds regelt ingediend bij de Tweede Kamer. Tot op heden heeft er echter nog geen behandeling in de Tweede Kamer plaatsgevonden. Doordat het kabinet demissionair is geworden en door de coronacrisis, is de behandeling van een reeks aan wetsvoorstellen uitgesteld tot na de verkiezingen. Dat geldt ook voor dit wetsvoorstel waarin de volgende zaken worden gewijzigd:

  • afschaffing verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds
  •  modernisering Participatiefonds
  •  afschaffen regelgeving omtrent herbenoemingsplicht eigen wachtgelders

 Deze drie zaken worden geregeld in één wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is overigens niet controversieel verklaard, wat betekent dat er niet gewacht hoeft te worden op een nieuw kabinet. Echter is het uitstel nu dusdanig dat invoering per 1 augustus 2021 in de praktijk niet meer haalbaar is. 

Het gevolg is drieledig:

  1. Vervangingsfonds: scholen blijven voorlopig verplicht aangesloten. De mogelijkheid om Eigen Risicodrager te zijn of te worden blijft gewoon bestaan. Eigen Risicodragers zijn formeel echter ook aangesloten bij het Vervangingsfonds, zij betalen een zogenaamde solidariteitsbijdrage.
  2. Participatiefonds: de huidige werkwijze en regels blijven voorlopig zoals ze zijn. 
  3. Herbenoemingsplicht eigen wachtgelders: ook de regels omtrent dit onderwerp wijzigen voorlopig niet. Ook het komende jaar zal de accountant dus controleren of u eigen wachtgelders op de juiste manier hebt herbenoemd in voorkomende vacatures. 

 mr Renate van der Velde-Buist