Nieuws

Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs en gevolgen voor schoolbesturen

De bekostiging in het primair onderwijs wordt vanaf 1 januari 2023 vereenvoudigd. Het budget dat scholen voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en samenwerkingsverbanden krijgen, wordt duidelijker, eenvoudiger en voorspelbaarder. De invoering van de nieuwe systematiek gaat niet gepaard met een bezuiniging. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over wat de vereenvoudiging betekent voor (het budget van) schoolbesturen.

Vereenvoudiging bekostiging
Met de wijziging wil het kabinet de bekostiging voor scholen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs duidelijker, eenvoudiger en voorspelbaarder maken. Op de website van de Rijksoverheid en de PO-Raad  zijn verschillende documenten en tools gepubliceerd, die u kunnen helpen in de voorbereiding op de nieuwe systematiek.

Daarop staat ook een aantal vragen, antwoorden en sheets die ingaan op de recente berichtgeving dat de invoering van de nieuwe systematiek gepaard zou gaan met een bezuiniging. Het bericht dat er een bezuiniging wordt doorgevoerd klopt niet. Vanaf 2023 verandert de methode waarmee schoolbesturen betaald krijgen, maar onderaan de streep krijgen schoolbesturen 100% van het geld. In deze documenten vindt u meer informatie hierover. U kunt dit ook gebruiken om anderen te informeren, zoals de medezeggenschapsraad of de Raad van Toezicht.

Digitaal vragen-halfuurtje
Vanaf woensdag 26 januari zal er elke twee weken een digitaal vragen-halfuurtje worden georganiseerd. U kunt in dat half uur uw vraag over de vereenvoudiging stellen aan medewerkers van het ministerie van OCW en de PO-Raad. Aanmelding vooraf is niet nodig, u kunt op het moment zelf inloggen en uw vraag stellen. Meer informatie hierover volgt binnenkort vanuit de PO-Raad. 

Fysieke bijeenkomst
Op 7 april zal er door het ministerie van OCW en de PO-Raad een fysieke bijeenkomst worden georganiseerd voor alle betrokkenen (zoals bestuurders en controllers) die in het teken zal staan van de vereenvoudiging. Hierover ontvangt u vanuit de PO-Raad op een later moment meer informatie. Als de coronamaatregelen verhinderen om een fysieke bijeenkomst voor grote groepen te organiseren, dan zal er een alternatieve invulling worden verzorgd. 

Bron: Ministerie van OCW