Nieuws

Verdere stappen naar het nieuwe pensioenstelsel

Door de sociale partners in overheids- en onderwijssectoren zijn de gemaakte afspraken over de ABP-pensioenregeling 2027 verder uitgewerkt in een concept-transitieplan. In het transitieplan staan en de afspraken over de ABP-pensioenregeling 2027 en staat ook verdere uitwerking over het verhuizen van de pensioenafspraken naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarnaast wordt ook ingegaan op de (adequate) compensatie voor groepen die nadelige effecten ondervinden van de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Er is een verkorte versie van het transitieplan beschikbaar via de volgende link: samenvatting.

 

Bron: PO-Raad