Nieuws

Aanvullende bekostiging nieuwkomers in PO per 1 juli vanaf eerste schooldag

Vanaf 1 juli 2024 krijgen basisscholen aanvullende bekostiging voor nieuwkomers vanaf de eerste schooldag van kinderen in plaats van de eerste dag dat zij in Nederland aankomen. Daarnaast komt er een tijdelijke regeling aanvullende bekostiging voor scholen met de kleine scholentoeslag als zij nieuwkomerskinderen opvangen. Demissionair ministers Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) hebben de maatregelen bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Op dit moment is er voor basisscholen een jaar aanvullende bekostiging vanaf de datum dat kinderen in Nederland aankomen. Maar door de druk op de opvang en het nieuwkomersonderwijs duurt het soms lang voordat kinderen naar school kunnen. Een deel van de aanvullende bekostiging gaat daardoor verloren. Met de nieuwe rekendatum krijgen scholen het hele eerste jaar dat kinderen op school zitten aanvullende bekostiging. 

 

Kleine scholentoeslag
De demissionair ministers maken ook een tijdelijke regeling aanvullende bekostiging met een tegemoetkoming voor scholen die minder bekostiging ontvangen via de kleine scholentoeslag door het opvangen van nieuwkomers. Nu gaat de kleine scholentoeslag namelijk omlaag als er meer leerlingen zijn ingeschreven, ook als het gaat om nieuwkomers.
Het is niet mogelijk om op korte termijn de kleine scholentoeslag structureel aan te passen. Daarom kiezen de ministers nu voor een tijdelijke regeling. Zij nemen de roep van de Tweede Kamer en de sector voor een structurele oplossing mee in de bredere verkenning naar de verbetering van de kleine scholentoeslag. 

 

Bron: PO-Raad