Nieuws

Uitstel wijziging vaste reiskostenvergoeding tot 1 oktober 2021

Op 6 april jongstleden hebben wij bericht dat de bestaande onbelaste vaste reiskostenvergoeding tot 1 juli uitgesteld was. Onlangs is bepaald dat deze wederom is uitgesteld. Tot 1 oktober 2021 kunnen de vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast vergoed worden, ongeacht wat het reispatroon van de medewerker is. Wel geldt hier de  voorwaarde dat dat deze vergoeding al vóór 13 maart 2020 werd toegekend door de werkgever.