Nieuws

Tweede ronde subsidieregeling ventilatie gepubliceerd

De zogenaamde SUViS-regeling voor de verbetering van ventilatie op scholen is gepubliceerd in de Staatscourant. Aanvragen kunnen worden gedaan van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. De subsidieregeling kent een aantal knelpunten en is geen oplossing voor de aanpak van slechte en verouderde schoolgebouwen. 

Het subsidieplafond wordt hiermee met 100 miljoen euro opgehoogd naar 200 miljoen euro. Hier hadden Tweede Kamerleden Liza Westerveld (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) op aangedrongen via een motie. Minister Arie Slob heeft vorig jaar 360 miljoen euro toegezegd voor de verbetering van ventilatie op scholen. De regeling waarmee de laatste 160 miljoen euro beschikbaar komt, wordt nog uitgewerkt.

De belangrijkste punten van deze subsidieregeling op een rij:

  • Alle 238 aanvragen die afgewezen waren doordat de oorspronkele SUViS-regeling uitgeput was, kunnen nu toegekend worden, mits ze aan de aanvraagvoorwaarden voldoen.
  • Aanvragen kunnen worden gedaan tussen 1 oktober 2021 en 31 januari 2022.
  • De uitvoeringstermijnen worden verlengd op aandringen van de  PO-Raad, ook voor aanvragers van de eerste ronde van de subsidieregeling. Schoolbesturen gaven aan dat de start- en einddatum voor de uitvoering van de projecten niet haalbaar waren. De uitvoering van projecten moeten voor 1 augustus 2022 starten en voor 1 september 2024 afgerond zijn.
  • Het Rijk financiert 30% van de kosten, schoolbesturen en gemeenten moeten zorgdragen voor de overige 70%.
  • De subsidieregeling is alleen gefocust op ventilatie

Meer informatie over de regeling vind je hier.

Bron: PO-Raad