Nieuws

Subsidie “Extra Hulp voor de Klas”

COVID-19 zorgt voor veel en grote uitdagingen, zeker in het onderwijs. Voor ondersteuning van leerlingen is er de subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma. Naast leerachterstanden zorgt COVID-19 ook voor andere uitdagingen in het onderwijs, zoals hoge werkdruk, lesuitval of het tijdelijk sluiten van een locatie.

Het kabinet heeft € 210 miljoen beschikbaar gesteld voor de subsidie Extra Hulp voor de Klas. Deze coronamaatregel is bedoeld om scholen extra hulp en ondersteuning te bieden voor extra personeel. De subsidie draagt hiermee bij aan het openhouden van de scholen en het continueren van onderwijs. Dit is noodzakelijk om achterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen.

De subsidie kan worden aangevraagd voor bijvoorbeeld de volgende activiteiten:

  • Inzetten van leraren, onderwijsassistenten en ondersteuners
  • Gastlessen
  • Inzetten van studenten
  • Werven, selecteren en organiseren van extra, tijdelijk personeel

De subsidie kan voor het PO en VO alleen per regio worden aangevraagd. In het PO is het subsidiebedrag maximaal € 72 per leerling, in het VO maximaal ? 62. Aanvragen kunnen gedaan worden tot en met 24 januari 2021.

Bron: DUS-I