Nieuws

Spoedprocedure VOG voor Oekraïens onderwijspersoneel

Er is een spoedprocedure afgesproken met Dienst Justis zodat Oekraïns onderwijspersoneel zo snel mogelijk de aanvraagprocedure voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan doorlopen. Dit is nodig vanwege de grote toestroom van ontheemde kinderen uit Oekraïne: op verschillende plekken in het land worden nieuwkomersscholen uitgebreid of tijdelijke onderwijsvoorzieningen opgezet, onder andere met de inzet van Oekraïens onderwijspersoneel.

Voor de aanvraag van een VOG zijn er drie routes mogelijk:

1. Een digitale aanvraag

 • Bij een digitale aanvraag zet de werkgever de aanvraag klaar en dient de beoogd werknemer de aanvraag vervolgens digitaal in bij Justis.
 • Een aanvraag via deze route verloopt het snelst en heeft de voorkeur, maar kan alleen als de persoon in kwestie DigiD en iDEAL heeft. Dit zal dus meestal (nog) niet mogelijk zijn voor Oekraïens onderwijspersoneel.


2. Een schriftelijke aanvraag via de gemeente

 • Een schriftelijke aanvraag via de gemeente is de tweede voorkeursroute.
 • Deze route is alleen mogelijk als de persoon al is ingeschreven bij diezelfde gemeente en een burgerservicenummer (BSN) heeft.
 • Een aanvraag via de gemeente kan contant voldaan worden.
 • De aanvraag wordt digitaal verwerkt door de gemeente en naar Justis verstuurd.


3. De aanvraag handmatig invullen

 • Als de beoogd werknemer nog niet is ingeschreven bij de gemeente moet de aanvrager het aanvraagformulier handmatig  invullen en mailen naar Justis. Dit kan met een mail naar vog.nl.rni@justis.nl.
 • Gebruik de tekst SPOED Onderwijs om de aanvraag met voorrang te laten behandelen. Justis zal de zaak zo snel mogelijk oppakken zodat Oekraïnse personeelsleden zo snel mogelijk kunnen worden ingezet. 
 • Om te zorgen voor een snelle behandeling is het belangrijk dat alle stukken bij verzending compleet en correct ingevuld zijn. Bij een handmatige aanvraag gaat het in ieder geval om een kopie van een geldig paspoort en een bewijs van betaling (en eventueel een machtigingsformulier als het personeelslid iemand machtigt om de VOG aan te vragen). Als het beoogde personeelslid nog geen bankrekening heeft, dan kunt u er als school ook voor kiezen om de kosten van de VOG zelf te voldoen en het bewijs van die betaling mee te laten sturen bij de aanvraag.
 • De spoedprocedure wordt tijdelijk ingezet vanwege de uitzonderlijke situatie. Het is niet toegestaan om de procedure te gebruiken voor andere personeelsleden, die geen rol vervullen in het onderwijs aan ontheemde kinderen.
 • Een handmatige aanvraag is de minst snelle route. Als het Oekraïense personeelslid al is ingeschreven in de BRP, gebruik dan route 1 of 2!


Meer informatie

Voor overige informatie over de aanvraag van de VOG kunt u kijken op Justis.