Samen voor een
gezonde balans

Artikel

Rentevergoeding credit-gelden Rabobank

Geplaatst op 8 maart 2023 door admin

In de afgelopen maanden is er veel veranderd. Zo ook op het vlak van renteberekening. De negatieve rente is in de afgelopen maanden omgebogen van een te betalen bedrag naar een rentevergoeding op spaartegoeden. Door deze beweging is spreiding van saldi over meerdere rekeningen-courant-posities niet meer nodig. Omdat er op de normale rekening-courant geen rentevergoeding van kracht is, zorgt Concent ervoor dat zoveel mogelijk liquide middelen worden overgeboekt naar de spaarrekening. De rentevergoeding is door de Rabobank per 16 februari 2023 opgehoogd van 0,25 naar 0,50%.

Samen voor een gezonde balans

Knikker

Samen voor een gezonde balans

Knikker