Nieuws

Regeling NPO 2022-2023 gepubliceerd

De regeling aanvullende bekostiging uitvoering Nationaal Programma Onderwijs PO en VO 2022–2023 is gepubliceerd. Het basisbedrag van € 500 per leerling komt precies overeen met het begrote bedrag voor schooljaar 2022-2023. Het aanvullende bedrag per achterstandsscore is met € 463,78 veel hoger dan de begrote € 175. Tijdens het begrotingsproces is ervan uitgegaan dat deze middelen evenredig zouden afnemen met de reguliere NPO-middelen. Dit betekent dat er voor scholen zonder achterstandsscore dus geen afwijking is ten opzichte van de begroting. Scholen met een achterstandsscore ontvangen aanzienlijk meer NPO-middelen voor schooljaar 2022-2023.

Publicatie: Overheid.nl