Nieuws

Premiepercentages Vf en Pf voor 2024 zijn bekend

Het bestuur van het Vervangingsfonds (Vf) en Participatiefonds (Pf) heeft de premiepercentages voor 2024 vastgesteld. De premie voor het Vf stijgt licht, de premie voor het Pf daalt.

 

Premie Vf
De premies voor het Vf stijgen licht. Het percentage voor reguliere aansluiting gaat van 4,50% in 2023 naar 4,75% in 2024. Dit wordt veroorzaakt door een hoger verzuim, een stabiliserende vervangingsgraad en minder deelnemende schoolbesturen aan het reguliere fonds of één van de ERD-varianten. Door deze effecten verwacht het bestuur van het Vf dat de kosten licht zullen stijgen, waardoor ook het premiepercentage om deze kosten te dekken meestijgt.

 

Premie Pf
De premie voor het Pf daalt. Het percentage gaat omlaag van 2,40% in 2023 naar 1,75% in 2024. Eén van de oorzaken is dat minder mensen een uitkering hebben of hebben aangevraagd. Ook zorgen de salarisstijgingen na de nieuwe cao voor een hogere premiegrondslag waardoor een lager premiepercentage nodig is.

 

Bron: Vf en Pf