Nieuws

Premiepercentages VF en PF bekend voor 2023

In de bestuursvergadering van oktober heeft het bestuur van Vervangingsfonds (Vf) en Participatiefonds (Pf) de premiepercentages voor 2023 vastgesteld. Zowel voor Vf als voor Pf gaat de premie omlaag.

 

Premie Vervangingsfonds
Het premiepercentage voor het Vervangingsfonds daalt van 6,00% in 2022 naar 4,50% in 2023.

De kosten voor het Vervangingsfonds dalen en we zien dat het lastiger is om vervangers te vinden. Daardoor daalt de vervangingsgraad en dus ook het premiepercentage.

 

Premie BGZ
Zoals in het amendement bij de Wet modernisering WPO staat, wordt onze bedrijfsgezondheids-dienstverlening (BGZ) overgeheveld van het Vervangingsfonds naar het Participatiefonds. De premie voor de BGZ is met ingang van 1 januari 2023 opgenomen in de premie van het Participatiefonds.

 

Premie Participatiefonds
Het premiepercentage voor het Participatiefonds daalt in 2023 naar 2,40%, ten opzichte van 2,60% over de eerste 7 maanden van 2022 (over de maanden augustus t/m december 2022 is het premiepercentage voor Pf 0%).

De premie is hiermee niet kostendekkend, maar zo brengen we een deel van het overschot aan vermogen van het fonds terug naar het scholenveld.
De werkloosheidskosten vanuit de WW zijn stabiel, die van de bovenwettelijke uitkeringen dalen licht.

 

Bron: Vf/Pf