Nieuws

Plan afbouwen bovenmatige reserves samenwerkingsverbanden

School, kind & omgeving
Alle samenwerkingsverbanden passend onderwijs moeten voor 1 februari 2021 met één gezamenlijk sectoraal plan komen om hun bovenmatige reserves af te bouwen, kondigde minister Arie Slob (Onderwijs) aan tijdens het debat over de verbeteraanpak passend onderwijs. Een werkgroep van PO-Raad, VO-Raad, Netwerk LPO en Sectorraad swv VO heeft de afgelopen weken gewerkt aan het sectorale plan. Via een webinar wordt dit plan ter consultatie wordt voorgelegd aan de samenwerkingsverbanden.


Het uiteindelijke plan wordt 1 februari opgeleverd aan het ministerie van OCW. Minister Slob heeft vervolgens twee weken de tijd om tot een oordeel te komen over het plan. Ieder samenwerkingsverband heeft nog tot 1 mei 2021 de tijd om te werken aan een plan en tijdpad waarmee zij hun eigen bovenmatige reserves doelmatig verminderen.


Gevolgen voor de bekostiging?
Als de minister geen goedkeuring geeft aan het plan, heeft dat consequenties voor de bekostiging van passend onderwijs. In dat geval wordt de bekostiging voor ondersteuning voor alle samenwerkingsverbanden voor schooljaar 2021-2022 generiek verminderd. Wel is het zo dat de bekostiging die het samenwerkingsverband minder krijgt, als bijzondere of aanvullende bekostiging weer kan worden verkregen. Ook dan is het nodig om met een plan inzicht te geven in de geplande afbouw van de eigen bovenmatige reserves.


De minister wil in navolging op het opgeleverde sectorale plan de voortgang van het afbouwen van de bovenmatige reserves bij samenwerkingsverbanden laten monitoren, de werkgroep stelt daarom tussentijdse mijlpalen op.


Meer informatie is te vinden in deze brief die het ministerie van OCW heeft verstuurd naar alle samenwerkingsverbanden.


Bron: PO-Raad