Nieuws

Pensioenpremie blijft gelijk in 2022

De pensioenpremie blijft volgend jaar gelijk aan die van dit jaar. Ondanks eerder bericht dat de premie zou stijgen, blijft deze voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen 25,9%. De financiële positie van ABP laat niet toe dat de pensioenen verhoogd worden in 2022. Het bestuur van ABP heeft dit besloten.

Waarom blijft de premie stabiel in 2022?
De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijft, met 25,9%, dus gelijk aan de premie van dit jaar. In 2020 besloot het ABP de premie in 3 jaar stapsgewijs te verhogen, omdat lagere rendementen werden verwacht. Maar de sociale partners hebben ABP gevraagd om de premie te faseren, zodat deze stabieler kan blijven, in aanloop naar het nieuwe pensioencontract. Zo wordt de geplande premieverhoging voor 2022 gecompenseerd in 2023 wanneer de VPL-premie (Vut, Prepensioen en Levensloop) vervalt. Daardoor hoeft de premie voor 2022 niet te stijgen. Hierdoor valt de premie voor volgend jaar lager uit dan de prognose die wij u in juli gaven.

Geen verhoging pensioenen in 2022
ABP kan de pensioenen van werknemers en gepensioneerden in 2022 niet mee laten groeien met de prijsontwikkeling. De prijzen stegen met 2,4% in de periode september 2020 tot en met september 2021. De beleidsdekkingsgraad ligt met 100,3% (31 oktober 2021) onder de 110% die nodig is om de pensioenen geleidelijk te mogen verhogen.

De kans op een pensioenverlaging in 2022 is gelukkig nihil; de actuele dekkingsgraad op 31 december 2021 ligt naar verwachting ruim boven de benodigde ondergrens. ABP blijft van mening dat er in de komende periode geen onnodige verlaging van pensioenen moet plaatsvinden tot de invoering van het nieuwe pensioencontract.

Advies verantwoordingsorgaan over premie en indexatie 2022
Het verantwoordingsorgaan van ABP adviseerde negatief over het premie- en indexatiebesluit. De stemmen staakten: 20 leden adviseerden positief, 20 leden adviseerden negatief en 6 leden onthielden zich. Bij het staken van stemmen is het advies van het VO negatief, zo zegt het reglement. Als argumentatie om negatief te adviseren zijn door meerdere leden van het verantwoordingsorgaan (deels) verschillende overwegingen gegeven. Andere leden van het verantwoordingsorgaan hebben aangegeven de argumenten van het bestuur te kunnen volgen en alles afwegend te komen tot een positief advies.

Bron: ABP