Nieuws

Pagina ‘Verzuimstatistiek’ uitgebreid

Vanuit de persoonlijke pagina kunnen verzuimkengetallen worden geraadpleegd vanuit de link ‘Verzuimstatistiek’. Aan deze pagina hebben wij het kengetal ‘Gemiddelde verzuimduur’ toegevoegd. Dit kengetal wordt berekend op basis van de duur van het verzuim van de in het kalenderjaar beëindigde verzuimgevallen gedeeld door het aantal beëindigde verzuimgevallen in het huidige kalenderjaar. De duur van het ziekteverzuim in het kalenderjaar wordt gewogen berekend naar het aantal dagen van afwezigheid keer het fte-percentage waarbij rekening wordt gehouden met het percentage van afwezigheid.

De gemiddelde verzuimduur is ook beschikbaar naar arbeidsvoorwaardencategorie en leeftijdscategorie. Dit kengetal wordt via drie grafieken weergegeven. Een doorklik op de grafieken geeft zicht op de onderliggende details.