Nieuws

Onderhandelingsakkoord voor bestuurders funderend onderwijs

Er is een onderhandelingsakkoord bereikt voor de bestuurders funderend onderwijs (PO en VO) voor  het tijdvak 1 maart 2023 tot en met 29 februari 2024. Zie Onderhandelingsakkoord nieuwe cao | Vereniging voor Onderwijsbestuurders (vvob.nl)