Nieuws

Onderhandelaarsakkoord PO 2021: 2,25% loonsverhoging voor alle medewerkers

De PO-Raad, AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek, CNV Onderwijs, AVS en FvOv hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Voor alle medewerkers in deze sector stijgt het loon met 2,25%. Over de 500 miljoen die het demissionaire kabinet recent beschikbaar heeft gesteld voor de verbetering van salarissen in het primair onderwijs maken de PO-Raad en onderwijsvakbonden afspraken in de cao voor 2022.   

Freddy Weima, voorzitter van de PO-Raad: ,,In deze cao hebben de PO-Raad en vakbonden een loonsverhoging afgesproken voor alle medewerkers in het po voor 2021. Deze afspraak maakt het mogelijk om snel aan de slag te gaan met de volgende cao, waarin we serieus werk kunnen maken van het verkleinen van de salariskloof met het voortgezet onderwijs, iets waar de vakbonden en de PO-Raad al jaren voor strijden. Uiteraard zijn we als sector blij met de 500 miljoen die hiervoor beschikbaar is gesteld door het demissionaire kabinet. Met dit bedrag kunnen we de salarissen van leraren, schoolleiders en ondersteuners verbeteren. Daarmee maken we werken in het primair onderwijs aantrekkelijker en dat is cruciaal voor het bestrijden van het oplopende tekort aan leraren en schoolleiders.’’

De belangrijkste punten uit het onderhandelaarsakkoord:   

  • De loonsverhoging van 2,25% gaat in vanaf 1 januari 2021 en wordt met terugwerkende kracht uitbetaald.   
  • De loonsverhoging geldt voor alle medewerkers in het primair onderwijs.  
  • De looptijd van de cao is van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.
  • In december 2021 wordt de eindejaarsuitkering éénmalig verhoogd van 6,3% naar 6,5%.  

Het onderhandelaarsakkoord wordt de komende weken voorgelegd aan de achterbannen van de vakbonden en PO-Raad.  

500 miljoen voor verbetering salarissen   
De PO-Raad en vakbonden gaan meteen aan de slag met de onderhandelingen voor de cao voor 2022, waarin zij samen afspraken maken over de verdeling van de 500 miljoen die het demissionaire kabinet beschikbaar stelt voor de verbetering van salarissen van alle medewerkers in het po. Zij hebben hierbij ook aandacht voor het voortgezet speciaal onderwijs, schoolleiders en het carrièreperspectief in de sector. Uitgangspunt is het manifest dat partijen samen in het voorjaar hebben opgesteld. Daarin hebben sociale partners gepleit voor het dichten van de salariskloof en geven zij aan een gelijkwaardige beloning toe te willen kennen aan functies die wat betreft zwaarte van taken en verantwoordelijkheden gelijkwaardig zijn aan het voortgezet onderwijs.   

Wil je meer weten over het onderhandelaarsakkoord?
Het onderhandelaarsakkoord is hier te lezen. Dit zijn de nieuwe salaristabellenvoor 2021. Ook heeft de PO-Raad een aantal veelgestelde vragen en antwoorden voor je op een rijtje gezet in de Q&A. 

Bron: PO-Raad

Aanvulling Concent op 12 oktober 2021
Zodra het onderhandelaarsakkoord definitief is, gaan wij over tot de uitvoering van deze wijzigingen. Voor medewerkers die nog in dienst zijn, zijn deze wijzigingen eenvoudig te verwerken. Medewerkers die in 2021 uit dienst zijn getreden, hebben ook recht op deze loonmaatregelen. Het streven is om met de salarisbetaling van november 2021 deze loonsverhoging met terugwerkende kracht te verwerken.