Nieuws

Onderhandelaarsakkoord CAO PO juni 2022 – april 2023

De sociale partners hebben een akkoord bereikt over een aantal onderwerpen in de cao PO. Deze cao heeft een looptijd van 1 juni 2022 tot en met 31 mei 2023. Onder andere betreffen het onderstaande onderwerpen:

 

Loonsverhoging
Per 1 juli 2022 worden de salarissen met 4,75% verhoogd.

 

Eenmalige uitkering
Medewerkers die per 1 juli 2022 in dienst zijn ontvangen een eenmalige uitkering van € 500 bruto op basis van fulltime werken. Bij parttime werken wordt deze vergoeding naar rato berekend.

 

Betaald ouderschapsverlof
Per 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. In de cao PO hebben medewerkers al recht op 415 uur betaald ouderschapsverlof. Deze uren worden voor 55% doorbetaald. Per 2 augustus 2022 wordt het percentage dat doorbetaald wordt verhoogd naar 75% mits deze uren in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen. De uren die opgenomen worden na het eerste levensjaar is de doorbetalingsverplichting 55%. 
Het recht op onbetaald ouderschapsverlof van 625 uur blijft ongewijzigd.

 

Professionalisering
Er is een budget beschikbaar gesteld door de overheid voor professionalisering in het onderwijs. Deze gelden zijn bedoeld om de basisvaardigheden in het onderwijs te verbeteren. Dit budget is vastgesteld op basis van het aantal leerlingen. Op teamniveau kan bepaald worden op welke wijze deze gelden worden ingezet, om het onderwijs te verbeteren.