Nieuws

Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2023-2024

Er is een onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO voor 2023-2024. De PO-Raad en de vakbonden leggen dit akkoord de komende tijd voor aan hun achterbannen. Concent houdt nauwlettend in de gaten hoe de onderhandelingen verder gaan en zullen verdere informatie verstrekken wanneer er meer bekend is.