Nieuws

Met terugwerkende kracht 2% loonsverhoging voor schoolbestuurders – PO/VO

Er komt één gezamenlijke cao voor bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs met een algemene loonsverhoging van 2% die met terugwerkende kracht moet worden toegepast per 1 januari 2021. Daarover is net voor de kerst een onderhandelingsakkoord bereikt. 

De cao-onderhandelingen zijn gevoerd tussen de VTOI-NVTK, die de toezichthouders vertegenwoordigt, en de Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB). Dit resulteerde deze week in een onderhandelingsakkoord over een algemene verhoging voor 2021, één nieuw geïntegreerd loongebouw en harmonisatie van verschillende arbeidsvoorwaarden uit de twee bestaande cao’s, de CAO Bestuurders PO 2020 en de CAO Bestuurders VO 2020. 

Dit is de eerste grote stap naar één cao voor alle bestuurders in het funderend onderwijs. Afgesproken is dat nog deze maand de twee bestaande cao’s worden verlengd met toekenning van de algemene verhoging voor 2021 en dat daarna, begin 2022, het proces naar één gezamenlijke cao wordt afgerond. 

De onderhandelaars leggen het akkoord nu ter beoordeling voor aan de leden.

Meer informatie op de websites van de VTOI-NVTK en de Vereniging voor Onderwijsbestuurders.