Nieuws

Jaarstukken 2020

Jaarstukken 2020
De jaarrekeningen over 2020 zijn voor nagenoeg alle relaties van Concent definitief vastgesteld en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Mede dankzij de medewerking van al onze relaties hebben we deze werkzaamheden goed kunnen afronden wat heeft geresulteerd in het tijdig kunnen aanleveren van alle stukken bij DUO, waarvoor onze hartelijke dank!

Tijdige oplevering bij OCW DUODe volgende jaarstukken zijn tijdig aangetekend verzonden naar OCW DUO:

  • Formulier Aanbieding Jaarstukken 2020, getekend door de accountant en waar van toepassing een Rapport van Bevindingen;
  • Gewaarmerkt jaarverslag incl. controleverklaring (losbladig). 

De volgende stukken zijn voor de bij Concent aangesloten scholen door ons als pdf digitaal verzonden naar DUO-LTPC@duo.nl:

  • Formulier Aanbieding Bekostigingsgegevens PO 2020
  • Assurance-rapport bij de bekostigingsgegevens ten behoeve van de rijksbijdrage 2020. 

De jaarrekening is tevens in XBRL aangeleverd op www.xbrlonderwijsportaal.nl
XBRL is een op XML gebaseerde (internationale) digitale standaard om financiële gegevens vast te leggen en uit te wisselen. 

De digitale ontvangstbevestigingen van de digitale aanleveringen worden door Concent gearchiveerd.