Nieuws

Inhaalslag Participatiefonds inzake pensioenpremies over WW-uitkeringen ex-werknemers

Met ingang van 1 augustus 2022 moet het Participatiefonds naast de eigen bijdrage aan werkloosheidsuitkeringen (WW, WOPO) ook de premies voor pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering over deze uitkeringen in rekening brengen bij ex-werkgevers.

 

Het Participatiefonds heeft deze premies tot op heden nog niet in rekening kunnen brengen omdat de systemen nog niet up-to-date waren. De systemen zijn nu up-to-date en het Participatiefonds gaat eventueel verschuldigde premies binnenkort per factuur met terugwerkende kracht in rekening brengen. Dit betekent dat de pensioenpremies die ex-werkgevers eventueel nog verschuldigd zijn over WW-uitkeringen die aan ex-werknemers zijn uitbetaald over de periode augustus 2022 t/m oktober 2023 in rekening zullen worden gebracht. De facturen worden beschikbaar gesteld via de portal van Mijn PF en zullen via automatische incasso door het Participatiefonds worden geïnd.