Nieuws

Indicatie nieuwe bekostiging

Schoolorganisaties kunnen een indruk krijgen van de beschikking die ze vanaf 2023 krijgen voor hun lumpsum bekostiging. Als gevolg van de vereenvoudiging van de bekostiging verandert de hoogte van de bekostiging en samenstelling van de beschikking. De informatie is nu beschikbaar voor basisscholen en speciale basisscholen bij de instellingsinformatie op de website van DUO.

 

In dit informatieproduct over de nieuwe (vereenvoudigde) bekostiging in het primair onderwijs wordt geen rekening gehouden met de overgangsregeling.

 

De informatie bij de instellingsinformatie van DUO is te vinden via https://instellingsinformatie.duo.nl/public/websitecfi/

  • Vul het administratienummer in
  • Kies ‘Actuele bekostigingsinformatie’
  • Klik op ‘Zoeken’
  • Klik links op ‘Indicatie reguliere bekostiging po’
  • En klik op ‘Verzenddatum’ (eveneens links)
  • Klik op het pdf-teken achter verzenddatum 08-06-2022
informatieproduct DUO
  • Je krijgt een download met de indicatie van een nieuwe beschikking (zonder overgangsregeling)

 

De informatie voor (voortgezet) speciaal onderwijs volgt spoedig.

 

De gebruikte bedragen in deze beschikkingen zijn ontleend aan de eerste regeling bekostiging personeel 2022-2023 en de materiele instandhouding 2022, welke waar nodig zijn aangepast op de leerlingtelling van 1 februari 2021. Vanaf kalenderjaar 2023 wordt de bekostiging vastgesteld op basis van de telling op 1 februari t-1.

 

In het najaar zal de eerste regeling bekostiging WPO en WEC 2023 worden gepubliceerd waarna de echte beschikkingen worden verzonden.

 

Op de website van de PO-Raad vind je een model vereenvoudigde bekostiging. Dit model geeft dezelfde uitkomsten (lumpsum), maar biedt ook ruimte voor de andere bekostigingscomponenten en de overgangsregeling.

 

Bron: PO-Raad