Nieuws

Goedkeuren facturen en uw vakantie

Gedurende de vakantieperiode blijft Concent bereikbaar en worden de aangeleverde facturen regulier verwerkt. Om voor úw vakantie facturen tijdig ter goedkeuring te kunnen aanbieden, adviseren wij u er zorg voor te dragen om deze uiterlijk 5 werkdagen voor uw vakantie ingaat, bij Concent aan te leveren. Uiteraard kunt u overal waar u een internetverbinding heeft de facturen alsnog goedkeuren in Palette.

Bij goedkeuring vóór 12.00 uur kan de factuur dezelfde dag nog betaald worden. Betaalopdrachten worden regulier op maandag en donderdag gedraaid. Betreft het een factuur die de dag van goedkeuring betaald moet worden, dan kunt u dit communiceren met uw contactpersoon op de financiële administratie, waarna hiervoor kan worden zorggedragen.

Gedurende vakantie of andersoortige verlofperioden kunt u ook een vervanger instellen om uw facturen goed te keuren. Ga dan naar ‘mijn profiel’ en kies vervangers. In het scherm kiest u de gebruiker die u gaat vervangen en stelt u begin- en einddatum in. Klik vervolgens op ‘voeg toe’ en sluit u af door rechts bovenin op opslaan te klikken.