Nieuws

De Bestuurskaart

Om (school)directeuren te helpen aan een eenvoudig integraal online totaaloverzicht hebben wij medio vorig jaar De Schoolkaart ontwikkeld en beschikbaar gemaakt vanuit de persoonlijke pagina. Met de Schoolkaart hebben de (school)directeuren via één overzicht de stand van zaken in beeld van hun school/scholen op personeel en financieel gebied. Vanuit de grafieken kan eenvoudig worden doorgeklikt naar onderliggende informatie zoals de (school)directeuren dit ook gewend zijn om te doen vanuit de eigen persoonlijke pagina.

De Schoolkaart hebben wij doorontwikkeld zodat er nu ook een online Bestuurskaart beschikbaar is op werkgeverniveau vanuit de persoonlijke pagina in InSite. Deze Bestuurskaart toont gegevens van de hele organisatie via één overzicht en is ook tot op detailniveau doorklikbaar. Dit model is onder andere aangepast op de weergave van de begrote en werkelijke inkomsten van het Ministerie van OCW en overige baten. Met betrekking tot de inkomsten van het Ministerie zijn 5 kolommen weergegeven: 1. Begroot, 2. Initieel, 3. Wijziging, 4. Totaal en 5. Verschil werkelijk ten opzichte van de begroting. De kolom ‘Begroot’ bestaat uit de begrote verwachte inkomsten van het Ministerie van OCW. In kolom ‘Initieel’ staan bedragen weergegeven van de (deel)inkomsten van het Ministerie van OCW zoals deze bij eerste publicatie worden toegekend. In de kolom ‘Wijziging’ staan alleen die bedragen die gewijzigd zijn ten opzichte van de initieel vastgestelde bedragen. De overige kolommen spreken voor zich.

Aanvullend ten opzichte van De Schoolkaart worden op De Bestuurskaart ook de ratio’s getoond zoals het Ministerie van OCW deze ook in haar verslagleggingsmodellen verplicht stelt.

Deze Bestuurskaart kunt u zelf onder andere ook goed gebruiken in de verslaglegging naar uw eigen toezichthouder. Zie bijgaande flyer voor meer informatie over de inhoud en werking van De Bestuurskaart.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u daar bij voorkeur contact over leggen met uw eigen financieel adviseur bij Concent.