Samen voor een
gezonde balans

Artikel

Aanpassing pensioenregels per 1 juli 2023

Geplaatst op 5 september 2023 door admin

Per 1 juli 2023 veranderen er landelijk een aantal zaken binnen de vervroegde opname van pensioen. Medewerkers kunnen vanaf 1 juli maximaal 10 jaar voor de op dat moment vastgestelde pensioenleeftijd met pensioen gaan. Tevens komt de intentieverklaring die voorheen getekend moest worden bij vervroegde opname te vervallen. De wettelijke regels rondom beperkingen rondom het werken naast het deeltijdpensioen komen ook te vervallen. Werknemers kunnen nu zonder bezwaar betaald werken naast hun (deeltijd) pensioen.

 

ABP
Daar waar de wettelijke regel van vervroegde opname nu 10 jaar is, kan bij het ABP deze vervroegde opname pas vanaf 60 jarige leeftijd. De intentieverklaringen die in het verleden al getekend zijn komen per 1 juli te vervallen. Ook voor deze groep (die met (vervroegd)pensioen is) komt de beperking te vervallen.

 

Wat betekent dit voor u; de verwerking
Mogelijk komen er vragen vanuit de medewerkers over deze aanpassing in de regels. Aanvullende informatie over eerder stoppen met werken vindt u op eerder-met-pensioen. De werkgever moet de ingangsdatum van het pensioen of deeltijdpensioen aan het ABP doorgeven. Dit gebeurt via de gegevensaanlevering die Concent voor u verzorgt bij aanlevering van mutaties.

Samen voor een gezonde balans

Knikker

Samen voor een gezonde balans

Knikker