Nieuws

Aanpassing overzichten

In de afgelopen weken hebben wij diverse overzichten meer in lijn gebracht met de stijl van De Bestuurskaart en De Schoolkaart. De overzichten die nu zijn aangepast, zijn de overzichten van de HR-Kengetallen, Verzuim, Formatie-ontwikkeling en de persoonlijke pagina. De Bestuurskaart en De Schoolkaart hebben wij voor wat de lay-out betreft aangepast met het oog op betere leesbaarheid.