Samen voor een
gezonde balans

Artikel

Aanpassing minimumlonen per 1 juli 2023

Geplaatst op 13 juni 2023 door admin

Per 1 juli 2023 is er een verhoging van het wettelijk minimumloon. Ten opzichte van januari 2023 stijgt het brutominimumloon per maand met 3,13%. Het brutominimumloon per 1 juli 2023 is vastgesteld op: € 1.995,00 per maand, € 460,40 per week en € 92,08 per dag.

 

CAO Primair Onderwijs
Binnen de CAO Primair Onderwijs moeten door deze wijziging de volgende loonschalen worden aangepast:

  • OOP-schaal
  • Instroom-, doorstroom- en participatiebaan-schalen

Bij de andere schalen heeft het verder geen doorwerking.


Wat betekent dit voor u; de verwerking

Mogelijk heeft deze aanpassing een kleine invloed op uw te besteden budget, maar omdat de minimumlonen (bijna) elk half jaar een aanpassing hebben, is bij de budgettering hier al rekening mee gehouden. De aanpassing van de lonen waar nodig, wordt geheel door ons verwerkt. U hoeft verder geen actie te ondernemen.

Samen voor een gezonde balans

Knikker

Samen voor een gezonde balans

Knikker