Nieuws

Aanpassing lonen per 1 juli 2023 CAO Primair Onderwijs

Op 12 september 2023 is het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2023 – 2024 tot stand gekomen. De effectuering van dit akkoord zal plaatsvinden in de verwerkingsmaand oktober 2023. Omdat het akkoord van kracht is per 1 juli 2023, ontstaan er ook mutaties met terugwerkende kracht (=TWK).

 

Wat betekent dit voor u; de verwerking
De aanpassing van de lonen waar nodig, wordt geheel door ons verwerkt. Omdat er ook wijzigingen ontstaan door TWK-mutaties kunnen voor medewerkers correctieloonstroken ontstaan.

 

Budgettering
Het doorvoeren van de nieuwe loonschalen per 1 juli 2023 heeft invloed op het resultaat van het over 2023 toegekende personeelsbudget. De negatieve afwijking ten opzichte van het toegekende budget kan hierdoor worden verklaard. Er is dekking voor deze afwijking doordat het Ministerie van OCW de scholen compenseert via de personele inkomsten.

 

Overige aanpassingen in de CAO
Voor de overige wijzigingen uit het nieuwe akkoord zal later nog een CAO Update vanuit AFAS. Dit zal onder meer de aanpassing van reiskosten en het uitbetalen van de eenmalige bonus zijn. Ook deze aanpassingen houden wij nauwlettend in de gaten. Bij eventuele aanpassingen van werkwijzen zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.


Heeft u vragen over deze verwerking, dan kunt u contact opnemen met uw eigen contactpersoon op de personeels- en salarisadministratie bij Concent.