Diensten

Personeel en organisatie

Personeel en organisatie voor onderwijsinstellingen

Binnen de basisdienstverlening kunnen scholen gebruik maken van de HR-helpdesk voor korte vragen op HR-gebied.

De expertise van HR-adviseurs is voor scholen ook breder inzetbaar op de deelterreinen van Instroom, Doorstroom en Uitstroom. Hieronder vindt u een uitwerking van deze deelterreinen waarop de HR-adviseurs kunnen worden ingezet:

Instroom

 • Werving en selectie (verplichtingen eigen wachtgelder
 • Eigenwachtgelders
 • Verplichtingen aan tijdelijke benoemingen
 • Procedures

Doorstroom

 • Functiemix
  • Opstellen en uitvoeren van Functiemixbeleid
  • Selectiegesprekken met LB-kandidaten
  • Opstellen benoemingsbrief met daarbij behorende inschaling
 • Ziekteverzuim
  • Opstellen ziekteverzuimbeleid
  • Begeleiding van arbeidsongeschikte medewerkers
  • Poortwachterdossiers uitvoeren
  • SMO en contacten met bedrijfsarts
  • Interventies uitzoeken en regelen
  • Pre-advies uitvoeren
  • WIA/IVA procedure uitvoeren
  • Directeuren begeleiden en opleiden
 • Formatie
  • Op basis van begroting vaststellen formatietekort en ontslagruimte
  • Vaststellen benoemingsverplichtingen
  • Afvloeiingslijsten samenstellen
  • Rddf plaatsing bepalen
  • Opstellen Rddf procedure
  • Gesprekken voeren en begeleiding van betreffende medewerkers
  • Definitief ontslag uitvoeren

Uitstroom

 • Tijdelijke benoemingen
  • Controle op tijdelijkheid
  • Brieven aan medewerkers sturen waarvan de tijdelijke benoeming niet wordt voortgezet
  • Check op inspanningsverplichting Participatiefonds
  • Uitvoering van de instroomtoets
 • Bij ontslag op eigen verzoek opstellen bevestiging ontslag en opstellen akte van ontslag
 • Bewaken van proces en ondersteuning bij FPU en pensioen

Meer informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Bleijenburg, directeur Concent. Ga naar contact.