Nieuws

Zwangerschapsverlof in de vakantie

Zwangerschaps- en bevallingsverlof
Vanaf 1 augustus 2015 is hoofdstuk 8B van de cao primair onderwijs in werking getreden. Voor werkgevers die al eerder werkten met de 40-urige werkweek gold dit hoofdstuk vanaf het moment van invoeren van de 40-urige werkweek al.

In hoofdstuk 8B is de regeling rondom vakantieverlof opgenomen. Nieuw aan deze regeling is dat vakantie wordt opgebouwd. Had het OP in het verleden altijd recht op vakantie gedurende de schoolvakanties (uitzonderingen daargelaten), nu bouwt ook het OP een aantal vakantie-uren op, die in de schoolvakanties weer worden opgenomen. Deze manier van vakantieopbouw en –opname komt overeen met de manier waarop dat wettelijk is voorgeschreven. In de wet is ook voorgeschreven dat zwangerschaps- en bevallingsverlof niet samen kunnen vallen met vakantieverlof.

In artikel 8B.1 lid 3 staat echter dat slechts 120 uur (drie weken) van het verlof in de zomervakantie gecompenseerd hoeft te worden indien dat samenvalt met zwangerschaps- en /of bevallingsverlof. Deze bepaling is dus niet rechtsgeldig. Gedurende zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt er geen vakantie genoten. Deze vakantiedagen kan de werkneemster op een later moment dus nog opnemen.

De cao-partijen hebben inmiddels bekend gemaakt dat zij artikel 8B.1 lid 3 ongeldig achten.

Overgang per 1 augustus
Er zijn gevallen waarin het zwangerschapsverlof al voor 1-8-2015 is begonnen en daarna nog doorloopt. Het is de vraag wat daarmee te doen. Een werkgever kan coulant zijn en de hele zes weken compenseren. Wil de werkgever dit niet, dan moet hij in elk geval alle vakantiedagen na 1 augustus compenseren. Voor de periode voor 1 augustus kan de helft gecompenseerd worden, dit was immers de verhouding in de oude regeling.

Klik op wijzigingen_vakantieregeling_PO voor een eerder nieuwsitem over de gewijzigde vakantieregeling en het belang van een goede vakantieregistratie.

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met mr Renate van der Velde-Buist r.vandervelde@concent.nl (T 06-37178113)