Nieuws

Zwangerschapsverlof bij meerling

Krijg ik langer zwangerschapsverlof als ik een meerling verwacht?
U krijgt 2 tot 4 weken langer zwangerschapsverlof als u een meerling verwacht. U moet dan op of na 26 mei 2016 zijn uitgerekend. Wanneer u met verlof kunt, hangt af van uw verwachte bevallingsdatum. Worden uw kinderen te vroeg geboren, dan kunt u in bepaalde gevallen gemist zwangerschapsverlof bij uw bevallingsverlof optellen.

Langer verlof bij zwangerschap meerling
Als u een tweeling of meer kinderen verwacht, kunt u eerder met zwangerschapsverlof: 10 tot 8 weken voordat u bent uitgerekend. U moet met verlof uiterlijk 8 weken voor uw verwachte bevallingsdatum. Let op: u telt terug vanaf de dag ná uw verwachte bevallingsdatum.
De dag waarop u bent bevallen hoort nog bij het zwangerschapsverlof. Het bevallingsverlof begint de dag na de bevalling.
Vrouwen die 1 kind verwachten hebben recht op 6 weken zwangerschapsverlof. Het bevallingsverlof is minstens 10 weken. Dit geldt ook voor vrouwen die zijn bevallen van een meerling.

Voorwaarde: uitgerekend op of na 26 mei 2016
Als uw verwachte bevallingsdatum op of na 26 mei 2016 valt, heeft u recht op langer zwangerschapsverlof. Bent u voor 26 mei 2016 uitgerekend, dan heeft u dus recht op 6 weken zwangerschapsverlof.

Rekenvoorbeeld
Stel: u bent uitgerekend op 1 juli 2016. U telt vanaf 2 juli 10 weken terug. U komt dan uit op 23 april. Vanaf die datum kunt u met verlof. U gaat uiterlijk op 7 mei met verlof. Dit is vanaf 2 juli 8 weken teruggeteld. 

Tabel met zwangerschapsverlof bij meerling

uitgerekende bevallingsdatum

langer verlof

totaal verlof

voor 26 mei 2016

geen

6 weken

op of na 26 mei 2016

2 weken

8 weken

op of na 2 juni 2016

3 weken

9 weken

op of na 9 juni 2016

4 weken

10 weken

Kinderen te vroeg geboren
Bevalt u eerder dan de uitgerekende datum, dan duurt uw zwangerschapsverlof korter. U kunt de gemiste dagen van uw zwangerschapsverlof optellen bij uw bevallingsverlof. Maar dit kan alleen als uw zwangerschapsverlof minder dan 6 weken heeft geduurd. Dus duurde uw zwangerschapsverlof langer dan 6 weken, dan kunt u de gemiste dagen niet bij uw bevallingsverlof optellen.

Rekenvoorbeeld 1: zwangerschapsverlof minder dan 6 weken

 • u gaat 10 weken voor uw uitgerekende datum met zwangerschapsverlof;
 • uw baby’s worden 6 weken te vroeg geboren;
 • uw zwangerschapsverlof heeft 4 weken geduurd.
 • uw bevallingsverlof duurt dan 12 weken. Dit is 10 weken bevallingsverlof en 2 weken gemist zwangerschapsverlof.

Rekenvoorbeeld 2: zwangerschapsverlof langer dan 6 weken 

 • u gaat 10 weken voor uw uitgerekende datum met zwangerschapsverlof;
 • uw kinderen komen 3 weken te vroeg;
 • uw zwangerschapsverlof heeft dan 7 weken geduurd.
 • uw bevallingsverlof blijft 10 weken.

Ziek voor zwangerschapsverlof
Dagen dat u ziek bent voordat u met zwangerschapsverlof gaat, kunnen meetellen voor uw zwangerschapsverlof. Namelijk als u ziek bent wanneer u al met verlof had mogen gaan. Dus tussen 10 en 8 weken voor de dag ná uw uitgerekende bevallingsdatum.

Voorbeeld: 

 • u gaat 8 weken van tevoren met zwangerschapsverlof;
 • maar 10 weken van tevoren bent u ziek;
 • uw kinderen komen 6 weken te vroeg;
 • uw zwangerschapsverlof heeft dan 2 weken geduurd. De 2 weken van uw ziekte tellen mee voor het verlof. Uw zwangerschapsverlof duurt dus in totaal 4 weken;
 • uw bevallingsverlof duurt dan 12 weken. Dit is 10 weken bevallingsverlof en 2 weken gemist zwangerschapsverlof.

Bron: Rijksoverheid