Nieuws

Zwangerschapsuitkering

UWV blijft tot 1 juni 2013 de zwangerschapsuitkeringen berekenen op basis van het laatste maandloon. Vanaf 1 juni 2013 zal UWV de zwangerschapsuitkering berekenen op basis van het gemiddelde jaarloon bij de laatste werkgever. De nieuwe berekening gaat met in gang van 1 juni 2013 alleen gelden voor de uitkeringen vanaf die datum. Door een technische fout in de wet is een nieuwe berekening van het dagloon in de wet Arbeid en Zorg (WAZO) met ingang van 1 januari 2013 – onderdeel van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV – in werking getreden in plaats van 1 juni 2013.  De wet wordt daarom met terugwerkende kracht aangepast. Een zwangere werkneemster heeft rond haar bevalling recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering van UWV. Dit is geregeld in de WAZO. Ook bij adoptie en pleegzorg kan een werknemer verlof en een WAZO/uitkering krijgen.
Bron: Kluwer