Nieuws

Ziekteverzuimpercentages van het Vervangingsfonds

In 2007 was voor het eerst (na een jarenlange daling) een stijging van het ziekteverzuim zichtbaar. In 2008 zet deze stijgende lijn zich door. Ook bij het onderwijsondersteunend personeel is nu voor het eerst een stijging van het ziekteverzuim te zien. Alleen bij het onderwijspersoneel (OP) in het speciaal onderwijs is een lichte daling zichtbaar, maar het niveau van 2006 wordt daarbij nog niet bereikt.
In de onderstaande tabellen vindt u een overzicht van de verzuimcijfers over 2008. Deze landelijke verzuimcijfers worden elk jaar door Onderzoeksbureau Regioplan berekend in opdracht van het Vervangingsfonds en het ministerie van OCW. Het definitieve rapport van Onderzoeksbureau Regioplan, met daarin een analyse van de cijfers, wordt in het najaar verwacht.

Ziekteverzuimcijfers 2008 onderwijzend personeel (OP)

 Ziekteverzuim-percentageStijging ZV% t.o.v. 2007Ziekmeldings-frequentieGemiddelde ziekteduur
BaO6,00%0,06%1,1116,68
SBaO/WEC6,68%-0,09%1,3915,37
PO6,11%0,04%1,1616,59

Ziekteverzuimcijfers 2008 onderwijsondersteunend personeel (OOP)
 Ziekteverzuim-percentageStijging ZV% t.o.v. 2007Ziekmeldings-frequentieGemiddelde ziekteduur
BaO8,01%0,16%0,9122,01
SBaO/WEC7,40%0.10%1,5614,53
PO7,70%0,11%1,2117,57