Nieuws

XBRL en uw jaarrekening

De jaarrekening over 2015 hebben wij (naast de papieren versie) ook in XBRL-formaat aangeboden aan OCW DUO. Bij afwezigheid van importmogelijkheden, moest de jaarrekening via een portal handmatig worden ingevuld. Het jaarrekeningmodel in XBRL is nu zo uitgebreid dat het mogelijk moet zijn om een volledige jaarrekening in XBRL-formaat aan te leveren. Het Ministerie meldt over de ontwikkeling het volgende:

"Alle testen voor de uitbreiding van XBRL naar de volledige jaarrekening zijn succesvol afgerond. Het is nu mogelijk om voor alle posten een toelichting te geven, met keuze uit een toelichtende tabel of een tekst. Ook de grondslagen, de niet uit de balans blijkende verplichtingen etc. kunnen nu worden opgenomen. Ten slotte is ook de WNT-rapportage aangepast aan de meest recente WNT-regelgeving. Dat betekent dat verder wordt gewerkt naar het beschikbaar stellen van de XBRL-module voor de volledige jaarrekening, zoals die vanaf het verslagjaar 2016 zal gelden.

Ook de wettelijke basis hiertoe wordt binnenkort gelegd door aanpassing van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Voor het verslagjaar 2016 blijft de papieren versie van de jaarrekening nog naast de elektronische aanlevering bestaan. De komende jaren wordt bezien of de XBRL-versie kan dienen als formele versie van de jaarrekening. Maar daarvoor zijn nog enkele verdere stappen nodig, waaronder de controleverklaring. Dit komt dus later aan de orde. De taxonomieversie waarmee u uw jaarrekening 2016 kunt opstellen en indienen komt naar verwachting op 24 februari 2017 beschikbaar.

Het is de bedoeling dat er op veel plaatsen voorlichtingsbijeenkomsten door het ministerie van OCW worden gehouden, waar u een demonstratie kunt bijwonen van het volledige jaarrekeningmodel in XBRL, en waar u ook vragen kunt stellen over de jaarverslaggeving in het algemeen."

Bron: www.rijksoverheid.nl