Nieuws

Wist u dat ..................

-> werknemers recht hebben op doorbetaling van vakanties als zij vooraf en aansluitend op de desbetreffende vakantie dezelfde vervanging doen. Dus voor dezelfde persoon en op dezelfde gronden (Art. 8.4 lid1). -> als een werknemer gedeeltelijk met prepensioen gaat (FPU), de bapo van deze persoon ook naar rato van de wtf die hij of zij met FPU gaat afneemt. -> je zowel deel kunt nemen aan het fietsplan (NFP) en reiskostenvergoeding woonwerk kunt ontvangen zolang je je bij beide regelingen aan de regels houdt. Je moet dus bijvoorbeeld wel gebruik gaan maken van de fiets voor je werk, maar je kunt ook nog gedeeltelijk met de auto gaan. -> bapo en compensatieverlof niet samen gaat. Je moet dus een wtf van 1,0000 of minder hebben om recht te hebben op bapo. Wat je wel kan doen is iemand bij het vaststellen van zijn normjaartaak uitroosteren voor een dagdeel zodat hij/zij precies op 930 lesuren of 1659 klokuren uitkomt per jaar (dus 1,0000). Vervolgens kun je wel gewoon bapo gaan opnemen.