Nieuws

Wijzigingsregeling aansluiting niet-bekostigde instellingen op bron (VO, BVE)

Met deze wijzigingsregeling worden de volgende drie regelingen gewijzigd: de Regeling gebruik persoonsgebonden nummer bron, de Regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO en de Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009, vanwege de aanvaarding van het wetsvoorstel voor het toevoegen van het niet-bekostigd onderwijs aan de systematiek van het persoonsgebonden nummer en het basisregister onderwijs (bron). Deze wet strekt ertoe dat dit niet uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs wordt aangesloten op de systematiek van het persoonsgebonden nummer en het basisregister onderwijs. Dit betekent dat het betrokken niet-bekostigd onderwijs verplicht wordt van elke leerling een gegevensset gekoppeld aan diens persoonsgebonden nummer aan te leveren aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor opname in en verdere verwerking ervan in het kader van bron. Lees verder