Nieuws

Wijzigingen Vervangingsfonds en Participatiefonds per 1 januari 2015

De premie Vervangingsfonds daalt per 1 januari 2015 van 7,7% naar 6,5 % voor zowel de vrijwillige als de verplichte verzekering.
Deze premieverlaging wordt onder meer betaald uit het niet langer vergoeden van vervangingen voor rechtspositioneel verlof. Dit zijn de verlofredenen 8.7 en 8.8 zoals genoemd in de cao Primair Onderwijs.
Ook de premie voor Eigen Risico Dragers voor het vervangingsfonds  (ERD) wijzigt per 1 januari 2015 van 0,22% naar 0,21%.

Wegens sterk gestegen uitkeringskosten stijgt de premie voor het Participatiefonds per 1 januari 2015 van 4% naar 5%.

Klik hier om meer te lezen over de wijzigingen in 2015.