Nieuws

Wijziging van de Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2011

Deze regeling wijzigt de 'Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2011' van 6 mei 2009. Met genoemde regeling, kunnen leraren een subsidie krijgen om een extra kwalificerende opleiding te volgen. De leraar ontvangt daarvoor middelen voor studie- en reiskosten en zijn werkgever kan middelen ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. De regeling heeft als doel het lerarentekort te bestrijden en de kwaliteit en de positie van de leraren te verbeteren. Het vormt een onderdeel uit het actieplan 'LeerKracht van Nederland'. Voor meer informatie zie regeling.