Nieuws

Wijziging subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers

Deze regeling wijzigt de 'Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010' van 26 april 2007. Naar aanleiding van een beleidsbrief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2008-09, 31322, nr. 37), waarin het belang van een goede tussenschoolse opvang is aangekondigd,worden ook na 2010 specifieke middelen beschikbaar gesteld voor de scholing van overblijfkrachten. In overleg met de onderwijsorganisaties wordt bekeken of de subsidieregeling nog beter op het doel afgestemd kan worden. Maar vanwege de demissionaire status van het kabinet, is besloten de subsidieregeling van 26 april 2007 nog één schooljaar (2010-2011) open te stellen. Vanaf 5 september 2010 kunnen scholen een nieuwe subsidieaanvraag indienen. Het aanvraagformulier (69012-03) is vanaf 3 september aanstaande verkrijgbaar (via DUO-CFI site) in een invulbaar pdf of een download pdf. De subsidieaanvraag voor het schooljaar 2010–2011 wordt uiterlijk 15 oktober 2010 bij Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingediend. Deze subsidie dient uiterlijk 31 december 2011 besteed te zijn. Let op: Om alle scholen een gelijke kans te geven, zullen te vroeg ingediende aanvragen niet in behandeling worden genomen. Bron: www.cfi.nl