Nieuws

Wijziging Regeling subsidie regionale expertisecentra

Om de gevolgen van de pakketmaatregel AWBZ 2009 op te vangen heeft het kabinet, sinds 1 januari 2010, jaarlijks € 10 miljoen beschikbaar gesteld als compensatie voor het onderwijs. Dit betekent dat leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan de school kan bieden en die geen beroep meer kunnen doen op de AWBZ, extra geld kunnen ontvangen via de regionale expertisecentra. De tijdelijke 'Regeling subsidie regionale expertisecentra in verband met de pakketmaatregel AWBZ 2009' van 13 april 2010 regelt deze inzet. Deze regeling heeft een werkingsduur tot 1 augustus 2012. Nu de invoering van de bekostigingssystematiek van passend onderwijs verschoven is naar 1 augustus 2013, wordt de eerder genoemde tijdelijke regeling met een schooljaar verlengd. Bijgaande regeling geeft hieraan uitvoering. Lees verder