Nieuws

Wijziging Regeling lerarenbeurs

De minister van onderwijs heeft voor 2010 de subsidieplafonds voor de lerarenbeurs en zij-instromers verhoogd van respectievelijk € 20.000.000,- naar € 23.000.000,- en van € 8.000.000,- naar € 12.000.000,-. Daarnaast zijn door indexering de bedragen voor studieverlof naar boven bijgesteld. Deze wijziging op de 'Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2009-2011' van 6 mei 2009 is bedoeld voor leraren die een opleiding willen volgen voor een hogere beroepskwalificatie of die zich willen specialiseren. Het gaat om leraren die al bevoegd zijn voor het primair onderwijs, het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en leraren in het hoger onderwijs. Voor het hoger onderwijs moeten zij op minimaal bacherlorniveau hun opleiding hebben afgerond. Studenten die een lerarenopleiding volgen of dit hebben gedaan in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag komen niet in aanmerking voor de zij-instroomregeling.

Bron: de Staatscourant van 5 januari 2010, nummer 28 op www.offcielebekendmakingen.nl