Nieuws

Wijziging Regeling bekostiging en Regeling versterking cultuureducatie

Om een impuls aan de desbetreffende beleidsthema’s te geven, zal de betaling van de bekostigingsbedragen 2010/2011 voor taal, rekenen en opbrengstgericht werken en voor versterking cultuureducatie anders over de kalenderjaren 2010 en 2011 verdeeld worden dan in de oorspronkelijke regelingen is opgenomen. Het totale bekostigingsbedrag 2010/2011 voor deze beleidsthema’s verandert niet, maar wordt hierdoor geheel in 2010 uitbetaald zodat scholen meer vaart kunnen maken.
Het nieuwe betaalritme ziet er als volgt uit:
Augustus 2010       11,666%
September 2010     11,666%
Oktober 2010          11,666%
November 2010       11,666%
December 2010       53,336%