Nieuws

Wijziging premie Vervangingsfonds & Participatiefonds per 1 augustus 2011

Per 1 augustus 2011 worden de premiepercentages van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds aangepast. Voor beide fondsen geldt dat de uitgaven (veel) meer stijgen dan was begroot. De reserves van de fondsen kunnen deze onvoorziene stijging van de uitgaven niet meer opvangen. De nieuwe premies voor het Vervangingsfonds bedragen: Verplicht verzekerd    7,90%   (was 7,56%) Vrijwillig verzekerd    8,50%   (was 7,66%) Voor grote schoolbesturen (lumpsum > € 20 mln) gelden in het kader van de modernisering van het Vervangingsfonds per 1 augustus afwijkende premies. Deze scholen kunnen eigen risicodrager (ERD) worden voor het ziekteverzuim korter dan 52 weken, wat resulteert in een lagere premie: Geen ERD Verplicht verzekerd 8,00% Vrijwillig verzekerd 8,50 %  Wel ERD Verplicht verzekerd 3,00% Vrijwillig verzekerd 2,96% De premie voor het Participatiefonds stijgt van 1,68% naar 2,12%