Nieuws

Wijziging premie OP/NP per 01-04-2011 en miniumloon per 01-07-2011

Deze voorlichtingspublicatie geeft informatie over de wijziging van de premiepercentages OP/NP en Anw-compensatie per 1 april 2011. Verder maakt de publicatie de nieuwe bedragen bekend van het minimumloon per 1 juli 2011, die onderdeel uitmaken van het Kaderbesluit rechtspositie PO. Het gaat hier om technische aanpassingen, zonder gevolgen voor de administratieve lasten. De publicatie is ter beoordeling voorgelegd aan DUO voor het uitvoeren van een administratieve lastentoets. Zie Wijziging premiepercentages per 1 april 2011 en minimumloonbedragen per 1 juli 2011 Bron: CFI/DUO