Nieuws

Wijziging jaarverslaggeving onderwijs

Door aanpassing van diverse regelgeving, is ook aanpassing nodig van de 'Regeling jaarverslaggeving onderwijs' van 17 december 2007. Zo zijn de tijdelijke voorschriften voor de verantwoording van de BAPO- en SOP-lasten vervallen, is er een nieuwe regeling OCW-subsidies en is de aanleveringsprocedure van het jaarverslag door de instellingen bij DUO aangepast. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan een door het Parlement aanvaarde motie met betrekking tot de verantwoording van het aantal beurzen aan niet EER-studenten. De gewijzigde regeling geeft uitvoering aan al deze veranderingen en geldt vanaf het verslagjaar 2011.