Nieuws

Wijziging in reglement participatiefonds

Met ingang van 1 februari 2010 is er een wijziging doorgevoerd in het reglement van het Participatiefonds. Zo hoeft de voormelding dreigend ontslag niet langer gedaan te worden voor medewerkers ouder dan 50 jaar.

Per 1 augustus 2010 worden er nog meer wijzigingen doorgevoerd in het reglement van het Participatiefonds voor wat betreft de instroomtoets. Vanaf die datum hoeft voor ontslag op eigen verzoek geen instroomtoets meer ingevuld te worden. Verondersteld wordt, dat bij een ontslag op eigen verzoek, een medewerker elders een baan aanvaard heeft en daardoor geen beroep zal doen op een werkloosheidsuitkering. Mocht na een ontslag op eigen verzoek tocht een uitkering ontstaan, dan zal het Participatiefonds het bestuur een rappel sturen. Daar dient u dan binnen de aangegeven termijn op te reageren.

Het artikel voor ontslag van bovenformatief aangestelde leraren als bedoeld in de motie Dittrich komt te vervallen in verband met het verstrijken van de periode waarop de subsidie betrekking heeft.

Ontslag op grond van een beÃĢindigingsovereenkomst is dit schoojaar voor het eerst als mogelijkheid genoemd in het reglement. Echter stond daarbij niet waaraan deze overeenkomst dient te voldoen. De eisen zullen vermeld worden in het nieuwe reglement en zijn nu al te lezen in het uitgebreide artikel dat gepubliceerd is in de Rentree (uitgave van het Vf/Pf) van maart 2010.